E-Bike verkopen Nederland

Verkoop e-bikes in Nederland blijft op hoog niveau

door

Ook in 2016 werden was de e-bike een verkoopsucces in Nederland met 271.000 stuks. Weliswaar is dat iets minder dan het topjaar 2015 (276.000 stuks) maar dat is een miniem verschil in verkoop van elektrische fietsen.

.

Verkoop stijgt jaar op jaar

De e-bike zet haar opmars onverdroten voort. Alleen in 2012 maakte de verkoopaantallen een pas op de plaats. Maar dat beeld wordt vertekend door een grote daling van de fietsverkopen in het algemeen. Gerekend over alle type fietsen werden er in dat jaar 110.000 fietsen minder verkocht. De verkoop van e-bikes bleef in 2012 net als in 2011 steken op 130.000 en nam dus niet af. Verhoudingsgewijs was 2012 dus niet zo’n slecht jaar voor de e-bike.

Aandeel e-bikes in verkoop blijft ook stijgen

In alle jaren nam het aandeel elektrische fietsen toe. Van circa 10 procent in 2008 naar bijna 30 procent in 2016. Bijna 1 op de 3 nieuwe fietsen in Nederland is een e-bike.

.

E-bike goed voor de vakhandel

De populariteit van de elektrische fiets zorgt voor extra handel voor de fietsenmaker. De gemiddelde prijs van een verkochte fiets steeg van 700 euro in 2007 naar bijna 1.100 euro in 2016. Omdat een e-bike al snel 1.500 euro of meer kost, stuwt dat de gemiddelde prijs aardig op.

Nederland koploper in verkoop elektrisch fietsen

Alleen Duitsland moesten we in 2015 voor laten gaan. Daar werden bijna een half miljoen elektrische fietsen verkocht. Met bijna 81 miljoen inwoners is het land echter bijna 5 keer zo groot als Nederland. Relatief gezien is Nederland dan ook koploper in het aantal gekochte e-bikes per inwoner.