Koopgids: termen en specificaties van een scanner

Door: redactie-besteproductnl | 13 juli 2009 15:09
BesteProduct heeft een lijst met termen en specificaties van een scanner, met cropfunctie, interface, ADF, kleurdiepte en resolutie.
Kleurdiepte, optische resolutie en transparantenadapter?

Automatische documentdoorvoer (ADF)

Een automatische documentdoorvoer (Engels: Sheetfeeder) wordt gezien alseen handige optie voor een flatbedscanner. Heeft een scanner deze optie, dan kunnenmeerdere vellen papier na elkaar automatisch worden doorgevoerd. Zeer handig alsje veel blaadjes achter elkaar wil scannen. Niet alle printers beschikken over ADF.Is deze functie voor jou een absolute must, dan kun je dat via het menu in onzeranglijst met beste scannersaangeven. Als resultaat worden alle scanners zonder een automatische doorvoeroptieweggehaald.

Cropfunctie

De cropfunctie is een nuttige optie die meestal standaard zit in scannersoftware.Vooral als je vaak gedigitaliseerde foto's of plaatjes bewerkt, is deze optie zeerbruikbaar. Heb je namelijk een foto of afbeelding gescand, dan kun je het plaatje'bijknippen'. Overbodige ruimte kan hierdoor makkelijk worden verwijderd. Bepaaldedetails kun je uit een afbeelding wegsnijden of juist uit de foto halen.

Image Correction and Enhancement (ICE)

De Image Correction and Enhancement (ICE) is een onderdeel van de scannersoftwareen is vooral bruikbaar voor een filmscanner. Op dia's en negatieven, die door eenfilmscanner worden gedigitaliseerd, kunnen stof en krassen komen. ICE spoort doormiddel van een infrarood licht de stof en krassen op en verwerkt ze in de kleurenop de achtergrond. De oneffenheden zijn door deze verkleuring niet langer zichtbaarop transparante beelden.

Interface

De interface geeft aan hoe de scanner kan worden aangesloten op de pc.Let op bij de aankoop van een scanner dat je computer de desbetreffende aansluitingwel ondersteunt. De interfaces verschillen van elkaar in snelheid waarmee de scannergegevens verstuurt naar de pc. Er zijn drie type aansluitingen: de parallel-poort(traag), USB-poort (normaal) en SCSI (snel). De eerstgenoemde interface is vooralvoor kleinere bestanden en voor minimaal gebruik. USB 1.1, USB 2.0 en FireWire (ookwel beschreven als IEEE 1394 en 1394b) zijn geschikt voor de gewone consument diede scanner geregeld gebruikt. Tenslotte is SCSI (Small Computer System Interface)bedoeld voor professionele doeleinden en dus voor grote overdrachten van bestanden.

Kleurdiepte

De kleurdiepte van een scanner geeft aan hoeveel kleuren het apparaat kanonderscheiden. Die wordt aangegeven in het aantal bit. Een scanner van een degelijkekwaliteit moet een kleurdiepte van minstens 24 bit hebben. Dat staat gelijk aanongeveer 17 miljoen kleuren. Het menselijk oog kan niet meer dan 24 bit onderscheiden.De meeste scanners in onze ranglijst hebben een kleurdiepte van 48 bit. Er zijn zelfs machines met96 bit.

Kleurherstel

Kleurherstel is veelal een basisfunctie voor scannersoftware. Oude foto's,die door de tijd heen zijn verkleurd, krijgen hun natuurgetrouwe kleuren en scherpteterug. Heel handig dus als je wat oude foto's in de kast hebt liggen en deze nieuwleven in wilt blazen. Vaak kun je kleurherstel inschakelen tijdens het scannen vanje foto's of afbeeldingen.

Resolutie (Optisch)

Resolutie is een veelgebruikte term in beeldelektronica. De optische resolutiegeeft het aantal beeldpunten (ook wel pixels) aan in een afbeelding. Dat wordt aangegevenin Dots Per Inch (dpi). Hoe meer dpi een scanner heeft, hoe meer details op de afbeeldingzichtbaar worden. Dat zorgt voor een beter beeldkwaliteit. Een aantal scanners heeftbijvoorbeeld een optische resolutie van 4800 x 9600 dpi. Soms staat er bij de resolutiemaar een getal. Deze is dan gelijk aan het tweede cijfer (dus 4800 dpi is gelijkaan 4800 x 4800 dpi).

Resolutie (Maximaal)

De maximale resolutie (of enhanced resolutie) geeft aan hoeveelbeeldpunten bij een scanner maximaal gecreëerd kunnen worden. Dit aantal kan wordenuitgebreid door middel van scansoftware. Het vergroten van de resolutiewaarde wordtook wel interpolatie genoemd. De scanner kan tussenliggende pixels berekenen ener zo beeldpunten bij maken. Vraag je af of het maximaliseren van de resolutie daadwerkelijknodig is. Een scanner van 2400 dpi voldoet al aan de meeste toepassingen en dezeresolutiewaarde wordt door veel modellen wel gehaald. Gebruik je de scanner voorprofessionele doeleinden (zoals het maken van brochures) en je brengt het materiaalnaar een professionele drukker, dan is een model met minstens 4000 dpi aan te raden.

Scanoppervlak

De meeste flatbedscanners voor de gewone gebruiker kunnen maximaal A4 printen. Ditkomt neer op een afbeeldingsgrootte van 29,7 cm x 21 cm. Dat wordt ook wordt gezienals de standaard voor scanoppervlak. Heb je een scanner nodig voor professioneledoeleinden (posters, technische tekeningen of presentaties), dan moet je ook A3(42 cm x 29,7 cm) of misschien zelfs A0 kunnen scannen. Let daar bij de aankoopvan het apparaat goed op.

Scantechniek

Er zijn twee verschillende scantechnieken voor een flatbed: CCD (Charged-CoupledDevices) en CIS (Contact Image Sensor). CCD wordt op dit momenthet meest gebruikt als techniek voor de scanner. Dat heeft veel voordelen: een CCD-scanneris sneller, geeft een betere beeldkwaliteit en heeft een langere levensduur danCIS. Daar tegenover staat wel een hogere prijs. Dat geld is de extra kwaliteit vaakwel waard. CIS is een nieuwere technologie. Een scanner met deze techniek gebruiktvoor elke pixel een geïntegreerde lichtbron en sensor op een balk. Daardoor duurthet scannen langer, maar de CIS verbruikt wel veel minder stroom.

Transparantenadapter

Met een flatbed kun je normaal geen dia's en negatieven scannen. Daarvoor heb jedan ook een speciale filmscanner. Maar met een transparantenadapter kunje ook transparante beelden scannen met een flatbed. Enkele fabrikanten leverendeze adapter standaard bij enkele modellen, maar meestal moet je een transparantenadapterlos bij de scanner kopen. Ben je van plan dia's en negatieven te scannen, dan iseen filmscanner aan te raden.