Camcorders - uitleg bij specificaties

Door: redactie-besteproductnl | 18 december 2006 17:02
BesteProduct geeft een korte uitleg bij de specificaties van een camcorder, met onder meer CCD, digitale zoom, fire-wire en lcd-scherm.
Wat betekent?


Een korte uitleg bij de belangrijkste specificatie van een camcorder en linksnaar relevante artikelen op BesteProduct.nlBeeldeffecten

Het is mogelijk bij het opnemen digitale effecten aan de beelden toe te voegen.Enkele voorbeelden zijn fade-in, zwart-wit, sepia en Strobe.

CCD

Een CCD is een elektronische sensorchip, die zich achter de lens van de camera bevindt.Het opgevangen licht wordt omgezet in een elektrisch signaal. Dat wordt vervolgensdoor een andere chip getransformeerd tot een digitaal signaal. Het aantal pixelsop deze CCD-chip bepaalt, samen met de lens, de kwaliteit van de beelden.Een CCD (Charge Coupled Device)
chip voor beeldopname.

Digitale zoom

Hiermee kan (digitaal) worden ingezoomd op net gemaakte beelden. Een nadeel hiervanis dat u met het inzomen veel kwaliteit verliest. Digitale zoom moet niet wordenverward met optische zoom.

Fire-wire

Met deze aansluiting is het mogelijke digitale audio- en video-informatie over tebrengen naar bijvoorbeeld een computer of DVD-videorecorder met een DV ingang.

Foto mode

Geeft je de mogelijkheid ook foto's te maken met een videocamera.

Ingebouwde lamp

Met een ingebouwde lamp kunnen ook beelden in het schemer of donker worden gemaakt.Een lamp is ook los verkrijgbaar. Die geeft doorgaans meer licht dan een ingebouwdelamp.

LCD-scherm

Een LCD-scherm zit aan de zijkant van de camera en is vaak uitklapbaar. Via hetschermpje kun je zien welke opnames je maakt. Je hebt dan geen zoeker nodig en hoeftde camera niet voor het oog te houden. Op het LCD-scherm kun je direct de beeldenvan gemaakte opnames bekijken.

Lichtgevoeligheid

Geeft aan hoe gevoelig de CCD (sensorchip) van de videocamera is voor licht. Dewaarde wordt uitgedrukt in LUX. Hoe hoger het LUX-getal hoe minder gevoelig de CCDis en hoe slechter het beeld wordt als er weinig licht is.

Maximale resolutie foto's

De vermelde resolutie (max.) geeft het maximale aantal beeldpunten (pixels) aandat bij het nemen van een foto kan worden gebruikt.

Een foto met een resolutie 2048 x 1536 (2048 horizontale x 1536 verticale pixels)verbruikt 3.145.728 pixels. Hoe hogere resolutie hoe scherpere foto's er met decamera kunnen worden gemaakt. In dat geval gebruikt hij wel veel geheugenruimte.

De resolutie kan vaak lager worden ingesteld, waardoor de beeldkwaliteit weliswaarminder wordt maar er wel meer foto's in het geheugen van de camera kunnen wordenopgeslagen.

Microfoon ingang

Is er een ingang aanwezig om een aparte microfoon op aan te sluiten?

Nachtzicht

Geeft de mogelijkheid om in het donker te kunnen filmen. Er zijn twee mogelijkheden:het beeld wordt digitaal versterkt of via infra-rood licht. Het nadeel van digitaalversterken is dat er gebruik wordt gemaakt van en langere sluitertijd. Hierdoorbestaat de kans op er zwarte strepen verschijnen achter bewegende personen. Ookwel komeetstaarten genoemd.

Opslag type

De opgenomen beelden kunnen op verschillende mediums worden opgeslagen. Veel voorkomendis de MiniDV; de videocamera neemt het beeld digitaal op en registreert debeelden op kleine compacte cassettes.

Videocamera's kunnen de beelden ook direct opslaan op geheugenkaartjes. Enkeletypen zijn: Memory Stick, MultiMediaCard, Smartmedia, SD Memory Card, xD pictureCard en Microdrive.

Duurdere camera's hebben soms ook een harde schijf, die verschillend vangrootte kan zijn: 20 GB, 30 GB of meer.

Een ander opslagmdium is DVD.

Optische zoom

Met optische zoom vergroot u het beeld met een vergrotende lens. De vergroting wordtuitgedrukt in gradatie, zoals 2x of 3x. Samen met de resolutie bepaalt de optischezoom voor een groot deel de kwaliteit van de beelden.

Software meegeleverd

Voor het bewerken van de videobeelden is speciale software nodig. Deze wordt vaakmeegeleverd met de camera. Er zijn ook los programma's verkrijgbaar waarmee de opnameskunnen worden bewerkt.

Steady shot

Veel digitale videocamera's zijn uitgerust met een optische of digitale beeldstabilisator(steady shot). Hiermeer worden automatisch de trillende bewegingen bij het opnemengecorrigeerd. De beelden worden hierdoor rustiger en scherper.


Het laatste voorbeeld is bewegingsvrij en dus scherp.

Type camera

De nieuwste camera's zijn bijna allemaal digitaal. Analoge camera's werken met tapesen bandjes, zoals de bekende Video8.

Video in

Kan worden gebruikt om de 'oude' Video8-bestanden op uw digitale camera te zetten.Vanaf de camera is het mogelijk de beelden op de computer of dvd te plaatsen.

Video uit

Via de analoge AV-uitgang kan de videocamera bijvoorbeeld op de televisie wordenaangesloten om de opgenomen beelden te kunnen bekijken.

Zoeker

Doordat elke camera inmiddels is uitgerust met een LCD-scherm wordt de zoeker nogmaar weinig gebruikt bij het opnemen. De zoeker is nog wel handig als in het LCD-schermpjedoor de zonneschijn weinig te zien is.
Vergelijk camcorders aan de hand van deskundigen beoordelingen
Naar ranglijst