Redactiestatuut

Dit is het redactiestatuut van BesteProduct.nl. De redactie is door haar informatieve functie van essentiële betekenis voor consumenten op zoek naar de juiste aankoop en daarom dienstbaar aan de gebruikers van de informatie.

De redactie dient haar informatieverstrekkende taak te kunnen uitvoeren zonder rechtstreekse beïnvloeding van wie dan ook.

  • De redactie zal een strikte scheiding handhaven tussen de vermelding van redactionele inhoud enerzijds en advertenties anderzijds.
  • De redactie zal zich niet binden aan personen of bedrijven en zal haar onafhankelijkheid tegenover wie dan ook handhaven.
  • De redactie zal bij het verkrijgen van feiten streven naar volledigheid en evenwicht.
  • De redactie streeft naar een zo objectief mogelijke en accurate weergave van de verkregen feiten. Zij zal incorrect gebleken feiten zo spoedig mogelijk corrigeren.
  • De redactie staat open voor kritiek.

Vastgesteld op 2 januari 2006
BesteProduct.nl

Onafhankelijk

BesteProduct.nl is op geen enkele manier verbonden met producenten of winkels waarvan de producten worden vergeleken op deze site. Bij de beoordeling van een product worden de bronnen vermeld. De wijze waarop beoordelingen uit vakbladen en magazines worden verwerkt staan vermeld op deze site. Hoewel niet eenvoudig, want veel rekenwerk, zijn de getoonde beoordelingen te controleren.

Lees voor meer informatie ook: Content en commercie op BesteProduct.nl strikt gescheiden