Koopgids: tips voor kopen van een filmscanner

Door: redactie-besteproductnl | 13 juli 2009 15:05
BesteProduct geeft tips voor kopen van een filmscanner, met informatie over prijs, resolutie, kleurdiepte, software en kleinbeeldfilm.
Advies over de aankoop van een filmscanner
Nikon SuperCool Scan

TIP 1:Laat voordelige filmscanners links liggen

Voor kwaliteit betaal je: ook bij de filmscanner. Je kunt dit type scanner al kopenvoor 95 euro. Schaf het apparaat voor deze prijs niet aan, adviseert Buiskool. "Filmscannersvoor zo'n lage prijs stellen teleur in alle opzichten. Wil je een goede scannerkopen, dan ben je zeker 350 euro kwijt." Ben je van plan het apparaat te gebruikenvoor zakelijke doeleinden, dan ben je een stuk duurder uit. Buiskool: "Voor de professionelegebruiker en de serieuze hobbyist zijn filmscanners te koop vanaf duizend euro.Deze scanners presteren vaak zeer goed in hogere resoluties met een snelle scantijd."

TIP 2:Hoe hoger de resolutie, hoe beter de scan

Met een filmscanner wil je natuurlijk kwalitatief goede scans van dia's en negatievenmaken. De resolutie is daarbij een belangrijk gegeven. Het geeft het aantal pixelsaan van een afbeelding. Buiskool: "Koop een scanner met een hoog aantal beeldpunten.Voor de meeste consumenten is een resolutie van 2700 dpi (dots per inch) voldoende.De professionele gebruiker moet al snel denken aan minimaal 4000 dpi." Hou wel de'echte' (optische) resolutie als uitgangspunt en besteed geen aandacht aan de zogenoemdegeïnterpoleerde (maximale) pixels.

TIP 3:Kies een scanner met een kleurdiepte van 48 bits

De term 'kleurdiepte' geeft het aantal kleuren weer dat het apparaat kan onderscheiden.Een kleurdiepte van 48 bit is voor de filmscanner standaard. Toch kom je nog steedsscanners tegen die deze bitwaarde niet halen. Bij 24 bit (17 miljoen kleuren) hebje een degelijke kwaliteit. ,,Toch raad ik de consument aan een scanner aan te schaffenmet een kleurdiepte van 48 bit", adviseert Buiskool. ,,Met deze bitwaarde wordenkleuren zeer natuurgetrouw weergegeven." Professionals kunnen zelfs gaan voor eenkleurdiepte van 96 bit.

TIP 4:Let op de aanwezigheid van ICE-optie

Deze optie hoeft niet per se op een filmscanner te zitten, maar Buiskool raadt hetwel aan: de Image Correction and Enhancement (ICE)-functie. "Stofjes en krasjeszijn al heel snel zichtbaar op scans van dia's en negatieven. De ICE-functie kandit verhelpen. Eigenlijk is ICE onmisbaar voor goede scans van transparante beelden."Deze techniek spoort door middel van een infrarood licht de stofjes en krassen open verwerkt het in de kleuren op de achtergrond.

TIP 5Uiterlijk kan bedriegen

Een scanner met een fraai design staat goed bij je pc. Buiskool geeft het adviesverder te kijken dan je neus lang is, omdat scanners gevoelige apparaten zijn. "Dekoper moet voor het kopen van een scanner het apparaat goed inspecteren. Zo moetende scharnieren van de deksel deugen en op de glasplaat moeten geen krassen staan.Daaraan wil het nog wel eens schorten bij een scanner."

TIP 6:Let op de bijgeleverde software

Bij een scanner wordt altijd software meegeleverd. Met deze software kun je bepaaldefuncties instellen (zoals kleurherstel of ADF) zodat je mooiere scans krijgt. ,,Alsje een dure scanner koopt zal daar ook ingewikkelde software bij zitten, waarmeeje veel mogelijkheden hebt", verklaart Buiskool. ,,Vaak heeft de eenvoudige gebruikerdeze niet nodig." Kun je niet met de bijgevoegde software overweg, dan kun je altijdeen ander programma aanschaffen. Vuescan en Silverfast zijn uitgebreide, gebruiksvriendelijkeprogramma's. Kijk wel na of de belangrijkste opties in de software zit.

Scanexpert

Wim Buiskool is eigenaar van Digital-Scan.nl,een bedrijf dat is gespecialiseerd in het digitaliseren van dia's, (glas-)negatieven,APS, foto's en documenten voor particulieren als voor professionele doeleinden (fotografen,bedrijven en musea).

.